Športna infrastruktura

25. februar, 2014

UPRAVLJANJE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE

Naloge / opravila

 • obratovanje v skladu z veljavnimi predpisi in usmeritvami lastnika,
 • izbor dobaviteljev blaga in storitev
 • priprava objektov za vadbo, tekmovanja in razne prireditve
 • tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov, igrišč, naprav in opreme
 • skrb za zavarovanje objektov in opreme ter za varnost delovanja objektov in naprav
 • priprava in usklajevanje razporedov uporabe športnih objektov – izven prednostnih terminov športne vzgoje osnovnih in srednjih šol
 • oddajanje ostalih prostorov v športnih objektih

Objekti v lasti Občine Kočevje

Športni kompleks Stadion Gaj – skupne površine cca. 42.600 m2
sestavljajo naslednje športne površine in objekti:

 • glavno travnato nogometno igrišče velikosti 101 m x 68 m
 • 400 m atletska steza s šestimi progami in površinami za mete in skakanje v daljino
  in višino – vse prekrito s sintetično prevleko Polytan
 • glavna tribuna, betonska, nepokrita, velikosti 80 m x 3,6 m, 900 stojišč za gledalce
 • igrišče za mali nogomet velikosti 40 m x 20 m, prekrito z umetno travo
 • pomožno travnato nogometno igrišče velikosti 92 m x 60 m, z razsvetljavo
 • travnata površina »pri Mlakarju«, velikosti 6.600 m2
 • večnamenska stavba velikosti 36 m x 6 m (garderobe in shrambe)

Športni dom Gaj (ŠDG) – skupna površina 2500 m2 – od tega športni del 1100 m2

 • Športni del : telovadnica, galerija, vezni trakt, fitnes kabinet, strelišče za zračno orožje, garderobe (5) in sanitarije (M/Ž)
 • Pritličje : prostori Društva invalidov Kočevje in Avto-šole Krkovič, vhodna avla, kotlovnica, delavnica, prostor za čistila
 • I. nadstropje : velika klubska multimedijska predavalnica, pisarne klubov in društev (5), prostori Zavoda za šport in Športne zveze Kočevje (dve pisarni in sejna soba)
 • II. nadstropje : Ljudska univerza Kočevje – učilnice in upravni prostori

Večnamensko igrišče pri ŠDG – skupna površina 3000 m2 – igralna 1.080 m2 ( 45 x 24 )

 • poleti : in-line hokej, floor-ball in rolanje;
 • pozimi – umetno drsališče : drsanje in hokej na ledu.

Zunanje asfaltno igrišče pri ŠDG – dve košarkarski igrišči skupne površine 576 m2

Kegljišče Gaj – skupna površina 220 m2

 • štiri stezno avtomatsko kegljišče
 • prostor za gledalce

Balinišče Gaj – skupna površina 464 m2

 • štiri stezno z razsvetljavo,
 • igralna površina – pesek na gramozni podlagi,
 • nepokrito

Balinišče Jezero – skupna površina 464 m2

 • štiri stezno z razsvetljavo,
 • igralna površina – pesek na asfaltni podlagi,
 • nepokrito

Pomoli Jezero – skupne površine 216 m2
povezovalni pomol z devetimi privezi za čolne

Trim steza “Pod hribom” – skupne dolžine 2100 m
gozdna pot z višinsko razliko 62 m, z 20 vadbenimi postajami in 9 orodji

Smučarski poligon za otroke Brunarica
vlečni trak dolžine 50 m, teptalec snega

Solastništvo 54% RS ( Ministrstvo za šolstvo in šport ) in 46% Občina Kočevje

Športna dvorana Kočevje – skupne površine 2.600 m2

 • velika športna in večnamenska dvorana površine 1.125 m2,
 • tribuna za 830 gledalcev, skupno največje dovoljeno število gledalcev – 1.500;
 • 6 garderob in dve pisarni za profesorje ŠV in trenerje

Javni zavod za šport Občine Kočevje skupaj upravlja:

 • 4.830 m2 pokritih športnih objektov in
 • 42.000 m2 nepokritih športnih objektov in površin.