Proračun zavoda

25. februar, 2014

PRORAČUN ZA LETO 2013

Javni zavod za šport Občine Kočevje bo v letu 2013 opravljal naloge v okviru odobrenih in pridobljenih finančnih sredstev.

Sredstva za poslovanje v letu 2013 bo Zavod pridobil iz naslednjih virov:

  • proračun Občine Kočevje
  • sredstva pridobljena preko razpisov (MŠŠ, FŠ, ostali)
  • sredstva Zavoda za zaposlovanje RS
  • lastna sredstva – pridobljena z oddajanjem poslovnih prostorov, z upravljanjem športne infrastrukture in z nalogami iz naslova izvajanja javne službe.