Osnovni podatki

25. februar, 2014

Odlok o ustanovitvi zavoda

19. 09. 2005 – Občinski svet Občine Kočevje
predhodniki : TTKS – Temeljna telesnokulturna skupnost, VIGŠO – Vzdrževanje in gradnja športnih objektov in Športna zveza

Soustanoviteljici

Občina Kočevje in Športna zveza Kočevje

Namen ustanovitve / naloge

Upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v Občini Kočevje, izvajanje nacionalnega programa športa, programa razvoja športa Občine Kočevje in letnega programa športa Občine Kočevje, opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa na območju Občine Kočevje.

Organi

Svet zavoda (3 predstavniki Občine Kočevje, 2 predstavnika Športne Zveze Kočevje, 1 predstavnik vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Kočevje, 1 predstavnik delavcev zavoda), direktor zavoda, strokovni svet

Začetek delovanja

16. 06. 2006 – formiran Svet Zavoda in imenovana v.d. direktorice Zavoda

Poslanstvo / Cilj

S sistematičnim in koordiniranim razvojem športne infrastrukture in športnih programov zagotavljati primerne pogoje za množično udeležbo občanov vseh generacij v raznovrstnih oblikah športnega udejstvovanja.

Kontaktni podatki

Javni zavod za šport Občine Kočevje
Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje
Tel: 01 / 8931326
Tel: 01 / 8931327
Tel: 05 / 9090580
Fax: 01 / 8951830
ID št.za DDV: 24827932
mat.št.: 2187094
E naslov: info@sport-kocevje.si, programi@sport-kocevje.si

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ZAVODA

Javni zavod za šport Občine Kočevje je bil ustanovljen za:

  • upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v Občini Kočevje,
  • izvajanje NPŠ in LPŠ Občine Kočevje, ( programi – vsebina )
  • opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa na območju Občine Kočevje.